vakıa süresi

Vakıa Suresi

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.

Bu süre özellikle 7 Hafta,Cuma günü Sela ile Ezan vakti arası okunursa.Bolluk bereket artar.

Her gün 41 defa okuyanın her arzusu olur. Fakirlikten kurtulur. Kazancı bereketlenir.

Her gece Vakıa Suresi okuyan kişi fakirlik görmez. Gündüzleri okuyanı ALLAH kimseye muhtaç etmez.

Vakıa Suresi zenginlerin suresidir.

Vakıa Suresi ölen biri için okunursa azabı hafifler. Hasta üzerine okunursa şifa bulur.

Hergün sabah, akşam okuyan kişi hayatı boyunca tehlike görmez. Açlık ve susuzluk çekmez.

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. İzâ vekâ’âtilvâkiâ.
 2. Leyse livâkâtihâ kâzibeh.
 3. Hâfidatun rafiâ.
 4. İzâ ruccetilardu racce.
 5. Ve bussetilcibâlu besse.
 6. Fekânet hebâen munbesse.
 7. Ve kuntum ezvâcen selâse.
 8. Feâshâbulmeymeneti mâ âshâbulmeymene.
 9. Ve âshâbulmeş’emeti mâ âshâbulmeş’eme.
 10. Vessâbikunessâbikun.
 11. Ulâikelmukarrabun.
 12. Fi cennâtin nâim.
 13. Sulletun minelevvelin.
 14. Ve kâlilum minelâhirin.
 15. Âlâ sururim me’dune.
 16. Muttekine ‘âleyhâ mutekabilin.
 17. Yetufu aleyhim veldânun muhalledun.
 18. Biekvâbin ve ebârikâ ve ke’sim min mâ’in.
 19. Lâ yusaddâ’une ânhâ ve lâ yunzifun.
 20. Ve fâkihetim mimmâ yetehayyerun.
 21. Ve lâhmi tâyrim mimmâ yeştehun.
 22. Ve hurun’in.
 23. Keemsâlillu’luilmeknun.
 24. Cezâen bimâ kânu yâ’melun.
 25. Lâ yesme’une fihâ lâğven ve lâ te’sime.
 26. İllâ kîylen selâmen selâme.
 27. Ve âshâbulyemini mâ âshâbulyemin.
 28. Fi sidrim mahdud.
 29. Ve tâlhîm mendud.
 30. Ve zîllim memdud.
 31. Ve mâin meskub.
 32. Ve fâkihetin kesira.
 33. Lâ mâktu’âtin ve lâ memnu’â.
 34. Ve furuşin merfu’â.
 35. İnnâ enşe’nâhunne inşae.
 36. Fece’âlnâhunne ebkârâ.
 37. Uruben etrabe.
 38. Liâshâbilyemin.
 39. Sulletum minel’evvelin.
 40. Ve sulletum minelâhirin.
 41. Ve âshâbuşşimâli mâ âshâbuşşimâl.
 42. Fi semumin ve hamim.
 43. Ve zîllim min yâhmum.
 44. Lâ bâridin ve lâ kerim.
 45. İnnehum kânu kâble zâlike mutrafin.
 46. Ve kânu yusîrrune alelhînsil azim.
 47. Ve kânu yekulune eizâ mitnâ ve kunnâ turaben ve izâmen einne lemeb’usun.
 48. Eve âbâunelevvelun.
 49. Kul innelevveline vel âhîrin.
 50. Lemecmu’une ilâ miykâti yevmim mâ’lum.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
 52. Leâkilune min şecerim min zakkum.
 53. Femâliune minhelbutun.
 54. Feşâribune âleyhi minelhâmim.
 55. Feşâribune şurbelhim.
 56. Hâzâ nuzuluhum yevmeddin.
 57. Nâhnu hâlâknâkum felevlâ tusaddikun.
 58. Efereeytum mâ tumnun.
 59. Eentum tahlukunehu em nâhnulhâlikun.
 60. Nâhnu kaddernâ beynekumulmevte ve mâ nâhnu bimesbukîn.
 61. Âlâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fi mâ lâ ta’lemun.
 62. Ve lekad âlimtumunneş etel ulâ felevlâ tezekkerun.
 63. Efereeytum mâ tahrusun.
 64. Eeentum tezre’unehu em nâhnuzzâriun.
 65. Lev neşâu lece’âlnâhu hutamen fezaltum tefekkehun.
 66. İnnâ lemuğramun.
 67. Bel nâhnu mâhrumun.
 68. Efereeytumulmâellezi teşrabun.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nâhnulmunzilun.
 70. Lev neşâ’u ceâlnâhu ucacen felevlâ teşkurun.
 71. Efereeytumunnârelleti turun.
 72. Eentum enşe’tum şeceretehâ em nâhnul munşiun.
 73. Nâhnu ce’âlnâhâ tezkireten ve metâ’ân lilmukvin.
 74. Fesebbih bismi rabbikel’azim.
 75. Felâ uksimu bimevâkî’innucum.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune azim.
 77. İnnehu le kur’ânun kerim.
 78. Fi kitabim meknun.
 79. Lâ yemessuhu illelmutahherun.
 80. Tenzilun min rabbil âlemin.
 81. Efebihâzelhâdisi entum mudhinun.
 82. Ve tec’âlune rizkakum ennekum tukezzibun.
 83. Felevlâ izâ beleğâtilhulkum.
 84. Ve entum hîneizin tenzurun.
 85. Ve nâhnu akrabu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsîrun.
 86. Felevlâ in kuntum ğâyre medinin.
 87. Terci’uneha in kuntum sadikîn.
 88. Feemmâ in kâne minelmukarrabin.
 89. Feravhun ve reyhânun ve cennetu nâ’im.
 90. Ve emmâ in kâne min âshâbilyemin.
 91. Feselâmun leke min âshâbilyemin.
 92. Ve emmâ in kâne minelmukezzibineddallin.
 93. Fenuzulum min hamim.
 94. Ve tasliyetu cahîm.
 95. İnne hâzâ lehuve hâkkulyâkîn.
 96. Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.