Spiritüalizm nedir

Sıradaki içerik:

Spiritüalizm nedir

e
 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Reenkarnasyon nedir

avatar

Admin

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Reenkarnasyon nedir

Reenkarnasyon canlıların ölümünden sonra ruhlarının bedenlerden ayrılarak, farklı bir bedene veya varlığa geçerek yaşamlarına devam ettiğine inanılan bir inançtır.

Reenkarnasyon nedir ve kökeni?

Reenkarnasyon inancı, Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi bazı doğu dinlerinde binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu inanç, Hinduizm’in en eski yazıları olan Veda’larda bile yer almaktadır.

Bu yazılarda, ölen kişinin ruhunun yeni bir bedene geçerek tekrar doğduğu düşüncesi vurgulanmaktadır. Benzer şekilde, Budizm’de de reenkarnasyon inancı önemli bir yere sahiptir ve bu inanca göre, kişinin ruhu, karmik döngü içinde farklı bedenlere geçerek varlığını sürdürür.

Reenkarnasyon inancı, bazı batı felsefelerinde ve mistik akımlarda da yer almakla birlikte, genel olarak doğu kültürlerinde daha yaygın bir inançtır.

Reenkarnasyon ritüelleri varmıdır ?

Reenkarnasyon inancı genellikle bir ritüele bağlı değildir. Ancak bazı dinlerde, reenkarnasyonun varlığına inanılıyorsa, ölülerin ruhlarının arınması ve yeniden doğuş için bazı ritüeller uygulanabilir.

Örneğin, Hinduizm’de, ölen kişinin yakınılarınca gerçekleştirilen Antyesti veya cenaze törenleri vardır. Bu törenlerde, ölü bedeninin yakılması ve küllerinin kutsal bir nehir olan Ganj Nehri’ne atılması gibi ritüeller yapılır. Ancak bu ritüeller, reenkarnasyon inancının kendisi değil, Hinduizm’in daha geniş inanç sistemiyle ilgilidir.

Reenkarnasyona felsefesine göre Bir insan kaç kere dünyaya gelir?

Reenkarnasyon inancına göre, bir insanın kaç kere dünyaya geldiği veya geleceği konusu tamamen kişisel bir inanç meselesidir ve her öğretide farklılıklar gösterebilir.

Reenkarnasyona inananların bazılarına göre, bir insan sadece bir kez dünyaya gelirken, bazılarına göre birçok kez dünyaya gelir. Ayrıca, bazı inanç sistemlerinde kişinin başka bir varlık olarak da reenkarne olabileceği düşünülmektedir.

Bilimin Reenkarnasyona bakışı

Bilim reenkarnasyon inancına dayalı iddiaların bilimsel olarak test edilemediğini, dolayısıyla doğrulanamayacağını savunur. Bu nedenle, bilimsel yöntemle doğrulanmayan herhangi bir iddia gibi, reenkarnasyon inancı da bilim dünyasında kabul görmez.

Ancak, bazı bilim insanları ve araştırmacılar, reenkarnasyon hakkında yapılan iddiaları bilimsel yöntemlerle incelemeye ve analiz etmeye çalışmaktadırlar, bu çalışmalar henüz kesin sonuçlar vermemiştir ve reenkarnasyon inancının bilimsel olarak doğrulanması henüz mümkün değildir.

Reenkarnasyona inananlar

Reenkarnasyona inananlar, genellikle Doğu dinlerine ya da Doğu felsefelerine bağlı olanlar ya da alternatif/spiritüalizm  inanç sistemlerine sahip olanlar arasında bulunurlar.

Bazı Batılı yazarlar ve filozoflar da reenkarnasyon konusunda çalışmalar yapmış ve inançlarını dile getirmişlerdir. Genel olarak, reenkarnasyona inananlar, insan ruhunun ölümsüz olduğuna ve bedenin ölümünden sonra da varlığını sürdürdüğüne inanırlar.

Bu inanç, bireyin geçmiş yaşamlarından gelen deneyimlerin, kişilik özelliklerinin ve karmik döngüsünün ruhun tekrar doğuşlarına yansıdığını savunur.

Batı dünyasında Reenkarnasyon

Batı dünyasında reenkarnasyon genellikle Doğu dinleri ile ilişkilendirilir. Ancak, bazı Batılı düşünürler ve araştırmacılar da reenkarnasyona ilgi duymuş ve bu konuda çalışmalar yapmıştır.

Örneğin 20. yüzyılın ünlü İsviçreli psikiyatristi Carl Jung reenkarnasyon kavramını psikolojik bir perspektiften ele almıştır ve insanın farklı yaşamlarda farklı deneyimler kazanarak geliştiğini savunmuştur.

Ayrıca, bazı Batılı mistikler ve ezoterik öğretilerin takipçileri de reenkarnasyona inanır. fakat genel olarak Batı dünyasında reenkarnasyona olan inanç oranı Doğu toplumlarına göre daha düşüktür.

Hrisyanlık inancında reenkarnasyonun yeri

Hristiyanlık inancında reenkarnasyon, genel olarak kabul edilmez. Hristiyanlıkta, insanların ölümden sonra ruhlarının ya cennete ya da cehenneme gideceği öğretilir.

İnsanların tek bir hayatları olduğuna ve bu hayatta kararlarının kaderlerini belirlediğine inanılır. Bu nedenle, Hristiyanlıkta reenkarnasyon kavramı, kabul edilmez veya desteklenmez

Yahudilik inancına göre reenkarnasyon

Yahudilik inancında reenkarnasyon, kabalistik metinlerde yer alan bir kavramdır. Buna göre, insanın ruhu ölümden sonra yeniden bedenlenir ve bir sonraki hayatında yeni bir deneyim yaşar.

Yahudi inancında bu kavram resmi olarak kabul edilmez ve farklı yorumlara sahiptir.

Bazı Yahudi filozofları ve mistikleri, reenkarnasyonu desteklerken, bazıları ise reddeder. Yahudilikte önemli olanın bu dünya için ne yaptığımız ve insanlığa nasıl hizmet ettiğimiz olduğu düşünülür.

İslamın Reenkarnasyona bakışı

İslam inancına göre, insan sadece bir kez dünyaya gelir ve ölümden sonra ebedi hayata geçer.

Bu sebeple reenkarnasyon, yani insanın birden fazla kez bedenlenmesi İslam inancında yer almaz. İslam dini, ölümden sonra insanların ya cennete ya da cehenneme gideceğine inanır.

Türkiyede reenkarnasyon

Türkiye’de reenkarnasyon inancı genel olarak Batı kaynaklıdır ve batı kültüründen etkilenen kesimlerde görülebilmektedir.

Reenkarnasyon inancının Türkiye’de toplumun genelinde yaygın bir şekilde kabul görmemesi ve birçok dini ve kültürel etken nedeniyle pek popüler olmaması nedeniyle, bu konuda araştırma yapmak oldukça sınırlı olabilir.

Not: Bu içerik için Wikipedia‘dan beslenme yapılmıştır.

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.