Üçüncü Göz nedir

Sıradaki içerik:

Üçüncü Göz nedir

e
 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Esma-ül Hüsna

avatar

Admin

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Esma-ül Hüsna sıfatları

İslam inancında Allah’ın 99 sıfatı, Esma-ül Hüsna olarak adlandırılır ve Kuran’da veya Hadislerde geçen çeşitli isimlerden oluşur. Bu sıfatlar, Allah’ın sonsuz güç, merhamet, bilgelik, adalet, sevgi, sabır gibi çeşitli niteliklerini yansıtır.

Esma-ül Hüsna nedir? Allahın 99 sıfatı nelerdir?

İslam inancında Allah’ın 99 sıfatı, Esma-ül Hüsna olarak adlandırılır ve Kuran’da veya Hadislerde geçen çeşitli isimlerden oluşur. Bu sıfatlar, Allah’ın sonsuz güç, merhamet, bilgelik, adalet, sevgi, sabır gibi çeşitli niteliklerini yansıtır.

Esma-ül Hüsna’da geçen sıfatların bazıları

 • Rahman (Rahim): Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan.
 • Malik-ul Mülk: Egemenlik sahibi olan.
 • Alim: Her şeyi bilen.
 • Hakem: Adaletle hükmeden.
 • Vekil: Koruyup gözeten.
 • Şafi: Şifasını veren.
 • Mümin: Güven veren.
 • Vahid: Tek ve eşsiz olan.
 • Kuddus: Kutsal ve arınmış olan.
 • Selam: Barış ve güvenlik veren.
 • Mü’min: İnancı güçlendiren.
 • Aziz: Yüce ve güçlü olan.
 • Cebbar: İradesini dayatan ve her şeye hükmeden.
 • Mütekebbir: Yücelik ve büyüklük sahibi olan.
 • Halık: Yaratıcı olan.
 • Bari: Her şeyi var eden.
 • Musavvir: Şekil veren ve yaratan.
 • Gaffar: Affeden ve bağışlayan.
 • Kehhar: Dilediğini esirgeyip kudretiyle boyun eğdiren.
 • Vahhab: Cömert ve bol ihsan sahibi olan.
 • Rezzak: Rızık veren ve besleyen.
 • Fettah: Kapıları açan ve çözüm bulan.
 • Alim: Her şeyi bilen.
 • Kadir: Her şeye gücü yeten.

Esma-ül Hüsna’nın tam listesi İslam geleneğinde farklı kaynaklara dayanarak derlenmiştir ve çeşitli hadislerde geçen isimlerden oluşur. Her bir isim, Allah’ın farklı niteliklerini ve özelliklerini temsil eder.

Kuran-ı Kerim ayetlerinde geçen Esma-ül Hüsna’da bulunan sıfatlar

Kuran-ı Kerim’de Allah’ın isimleri ve sıfatlarına dair pek çok ayet bulunmaktadır. Ancak, tam olarak Esma-ül Hüsna’nın bir liste olarak Kuran’da bulunduğu veya özel olarak sıralandığı bir bölüm yoktur. Bununla birlikte, Kuran’da Allah’ın pek çok güzel ismi ve niteliği geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde geçen bazı örnekler

Rahman (Rahim): “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” (Fatiha Suresi, 1. Ayet)

Malik-ul Mülk: “Bir nimet olarak sizi birbirinize yarattı. Sizin aranızda imtihan olsun diye size geçici olarak nimetler verdi. Rabbinin huzuruna varacak olanların en hayırlısı O’dur.
Malik-ul Mülk olan Allah’a yemin ederim.” (Mülk Suresi, 2-3. Ayet)

Alim: “Allah bilendir, her şeyi hakkıyla bilir.” (Bakara Suresi, 29. Ayet)

Hakem: “Allah hakkı ile hükmedendir.” (Yusuf Suresi, 87. Ayet)

Vekil: “Onlar O’nun velileridir. Onlar kafirlere korku veren ve rahmetle müminlere yardım edenlerdir. (Ali İmran Suresi, 173. Ayet)

Şafi: “İyileştirecek şeyi göğsümüzde bulamıyoruz. Ancak Senin iyiliğinden ümit kesmiyoruz, Sen, şifa verensin, merhametlilerin en merhametlisisin.” (Yunus Suresi, 57. Ayet)

El-Mümin: “İman edenler, ancak o kimselerdir ki, Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, aralarında tartışmaya girmezler. Sonra da imanlarını sadece Allah’a teslim ederler.” (Nisa Suresi, 65. Ayet)

Kuran’da Allah’ın diğer pek çok ismi ve sıfatı da bulunmaktadır. İslam alimleri, Kuran’da geçen bu isim ve sıfatları derleyerek Esma-ül Hüsna’yı oluşturmuşlardır. Bu isimler ve sıfatlar, İslam’ın önemli bir parçasını oluşturur ve Müslümanlar tarafından sıkça hatırlanır ve zikredilir.

Esma-ül Hüsna ile ilgili hadisler

Esma-ül Hüsna ile ilgili olarak peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde de çeşitli açıklamalar ve öğütler bulunmaktadır.

İşte Esma-ül Hüsna ile ilgili bazı hadisler

Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa, cennete girer.'” (Buhari, Edeb 33)

Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Allah’ın doksan dokuz ismi vardır; doksan dokuz isminden birisini bilen cennete girer.'” Sonra insanlar bu isimleri öğrenmek için birbirlerine döndüler. Resulullah (s.a.v.): ‘Allah Azze ve Celle’dir, Rahman ve Rahim’dir. Bunlar arasında En büyük ismi de vardır.’ dedi.” (Tirmizi, Tefsir, Bakara (3003))

Hz. Cabir (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Allah’a ait doksan dokuz isim vardır. Kim onları ezberlerse, cennete girer.'” (Tirmizi, Tefsir, Bakara (3002))

Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer.’ Sonra Ben Yüsuf sıfatını saydı ve ben 99’u saydım.” (Tirmizi, Tefsir, Bakara (3001))

Bu hadislerde Allah’ın doksan dokuz güzel ismini öğrenmenin ve ezberlemenin önemi vurgulanmaktadır. Hadislerde Allah’ın isimlerini bilmenin ve zikretmenin cennetle müjdelendiği ifade edilir. Bu nedenle Müslümanlar, Esma-ül Hüsna’yı öğrenmeye ve zikretmeye teşvik edilirler.


Not: İçerik konusunda herhangi bir eksik veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz

Not: Bu içerik Wikipedia‘dan alınan bilgiler ile zenginleştirilmiştir

 • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.